ul. Boczna 2, 83-332 Dzierżążno

Zasady i RODO

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@farmjug.pl
Prosimy o zawarcie poniższej klauzuli w przesyłanych CV:


Administratorem Twoich danych osobowych jest grupa FARMJUG (Farmjug Sp. z o.o.; Farmjug AG Sp. z o.o.; AG Consult Anna Gawin) z siedzibą przy ul. …………………………. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta ………, ………Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ……….., NIP ………., REGON ………… (dalej także jako: ADO).

Dane osobowe zbierane przez FARMJUG SP. Z O.O. za pośrednictwem tego formularza zgłoszeniowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Pełny tekst Polityki RODO znajduje się w zakładce Polityka Prywatności